خیانت

خیانت / عهد شکنی یا پیمان شکنی یکی از بزرگترین آسیب ها به زندگی زوجی است که هیچ توجیهی ندارد . امروزه با افزایش تبادلات اطللاعات در فضای مجازی و کم رنگ شدن ارزشها و اصول اخلاقی شاهد این پدیده ناشایست هستیم . حضور زوج درمانگر متخصص به افراد کمک میکند شرایط را به درستی ارزیابی کنند . مدیریت بحران اتفاق بیفتد و بعد در کمال آرامش تصمیم بگیرند . خیلی از افراد به پذیرش میرسند و آرام میشوند ، خیلی از افراد نیاز به مشاوره فردی و هیجان مدار دارند چراکه خشم و غم به رفتارهای آنها غلبه میکند و متاسفانه بعضی به سمت طلاق میروند . بهترین راه مواجهه قبل از هر اقدامی صحبت با روانشناس متخصص است.

درخواست وقت ملاقات

ارسال درخواست