زوج درمانی

زوج درمانی یک سبک درمانی خاص است که برای زوجینی که در زندگی احساس های ناخوشیاند را تجربه میکنند و یا به کیفیت بالای رابطه فکر میکنند و میخواهند رابطه را در اوج آرامش و ثبات نگه دارند کمک شایانی میکند .روانشناس با آموزش مهارتها و تکنیک های خاص به زوجین به ارتقا فرهنگ ارتباطی میان آن دو کمک میکند.

درخواست وقت ملاقات

ارسال درخواست