مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج یکی از مهمترین اقداماتی است که هر فردی می باست برای زندگی خود انجام دهد . چرا که ازدواج  شما نه  تنها سرنوشت شمت بلکه سرنوشت آیندگانتان و خانواده هایتان را نیز تحت تاثیر  قرار میدهد . ازدواج یم تصمیم بسیار مهم خودخواسته است که خود فرد نقش اصلی را اجرا میکند . پس برای شناخت هرچه بهتر و بیشتر خود و طرف مقابلتلن حتما نظر یک روانشناس متخصص ازذواج را جویا باشیدو در صورت نیاز از تست های شخصیت شناسی استفاده کنید. روانشناس با صحبت های فردی با شما بصورت مجزا و بعد صحبت ذو نفری شرایط کامل انتخاب شما را مورد سنجش و بررسی قرار میدهد و بهترین راهنمایی ها را برای به سرانجام رسیدن این انتخاب به شما ارائه میکند.

درخواست وقت ملاقات

ارسال درخواست