تست شخصیت

تست شخصیت یکی از مهمترین و جالب ترین بخش های روانشناسی است که توانایی سنجش ابعاد مختلف شخصیتی و خانوادگی، تناسب های فردی در زمینه ازدواج و زوج درمانی ،  شغلی و هوشی و استعدادیابی و سایر مشکلات مانند بیش فعالی و … را دارد.  برخی از این تستها مجهز به دروغ سنج هستند و اگر مراجع خودآگاه یا ناخودآگاه قصد پاسخ انحرافی به سوالات را داشته باشد آزمون از روایی و پایی خارج میشود.

انواع پرسشنامه

پرسشنامه  MMPI-2 فرم بلند 370 سوالی

پرسشنامه  MMPI فرم کوتاه 71 سوالی 

پرسشنامه آزمون 16 عاملی شخصیت کتل – 16PF

پرسشنامه آزمون باليني چند محوري ميلون 3 MCMI-III

پرسشنامه  NEO-PI-R فرم بلند 240 سوالی نئو

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصيتي(NEO) فرم کوتاه 60 سوالی

پرسشنامه  SCL90-R چک لیست نشانه های اختلالات روانی

پرسشنامه افسردگی بک2 Beck Depression Inventory II

پرسشنامه اضطراب بک ، Beck Anxiety Inventory 

پرسشنامه طرحواره یانگ YSQ-SF 

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم بلند 205 سوالی YSQ

پرسشنامه سبک فرزندپروری یانگ YPI

پرسشنامه جبران افراطی یانگ

پرسشنامه آمادگی به اعتیاد IAPS / Iranian Addiction Potential Scale

 پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس Ways Of Copying

پرسشنامه انتظار از ازدواج Marriage Expectation Scale MES

پرسشنامه نگرش های مربوط به عشق LAS : LOVE ATTITUDES SCALE

پرسشنامه عشق مثلثی استرنبرگ STLS 

پرسشنامه تعارضات زناشویی-تجدیدنظرشدهMCQ-R

پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ فرم بلند
پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن IMS 

پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو Toronto Alexithymia Scale

پرسشنامه کمال گرایی هیل Perfectionism Inventory 

پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ) 

پرسشنامه سنخ نمای مایرز بریگز MBTI فرم 88 سوالی

پرسشنامه نیاز های اساسی Basic Needs

پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی The Worry Way Scale

پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ)

پرسشنامه مقیاس هوش چندگانه گاردنر Gardner Multiple Intelligence

پرسشنامه مقیاس رغبت سنج شغلی هالند interest inventory 

پرسشنامه مقیاس رغبت سنج شغلی استرانگ Strong interest inventory

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک آخنباخ نسخه والدین CBCL

پرسشنامه ی کانرز نسخه والدین Conners’ rating scales تشخیص اختلال نقص توجه ADHD

 

درخواست وقت ملاقات

ارسال درخواست