خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با افراد خودشیفته مواجه شده باشید. تعامل و معاشرت با افراد خودشیفته لزوما خوشایند نیست چرا که معمولا آنها تمایلی به برقراری روابط برد برد ندارند و تمایل دارند تا همه چیز به نفع خودشان باشد.